Translate

czwartek, 13 czerwca 2013


KAFLE MALOWANE to cały ogromny świat wzorów, historii, stylistyk i miejsc w jakich one powstawały. Na małej powierzchni powstaje fragment innego miejsca i czasu.Niekiedy gdy wykonuję malowidło, lub przygotowuję wzory mam wrażenie że rekonstruuję  wcześniej nieznaną rzeczywistość o pewnym nastroju i świetle.  

To co, jest najbardziej interesujące, to ogromna rozpiętość stylistyczna malarstwa na ceramice. I w sumie nic w tym dziwnego, gdy weźmie się pod uwagę wielowiekową tradycję,  oraz ogromny obszar wielu kultur, w jakich ta technika się rozwijała: kraje arabskie, kraje południowej i północnej Europy, bliski i daleki Wschód a także oba kontynenty amerykańskie.    


Wypracowałem takie podejście do wyboru typu i stylu zdobienia. Do konkretnego miejsca wybieram wzór o takiej formie i zestawieniu barwnym, aby podkreślić charakter wnętrza, ale także rozbudować go o kolejną, znaczącą narrację. Kafle, jak zauważyłem stanowią istotny akcent wizualny w przestrzeni wnętrza.